مفاصا حساب بیمه چیست؟

مفاصا حساب بیمه چیست؟

آسان‌ترین و مفهمومی‌ترین کلمه مفاصا حساب، تسویه حساب است. در واقع سندی است که طبق قانون مقرر در تاریخ مقرر شده و پس از رسیدگی به حساب، به شخصی که هزینه با او بوده تحویل داده میشود، بهترین معنا همان تسویه حساب خواهد بود. در تعریف مفاصا حساب به زبان حسابداری باید بگوییم که مفاصا حساب برگه ای است که طی آن تمام جزئیات حساب های بدهکاری و بستانکاری و مراحل تسویه حساب در آن ذکر می شود.

انواع مفاصا حساب

• مفاصا حساب بیمه

• مفاصا حساب مالیاتیی

• مفاصا حساب نقل و انتقال سهام

• مفاصا حساب آپارتمان

• مفاصا حساب خودرو

• مفاصا حساب انواع مِلک که در این مقاله به بررسی مفاصا حساب بیمه می‌پردازیم.

مفاصا حساب بیمه چیست؟

همانطور که گفتیم، مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی همان تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی است. این تسویه بر مبنای ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی انجام می‌شود که این قوانین به شرح زیر است:

ماده 37 قانون تامین اجتماعی: «تسویه حساب برای انتقال، رهن و اجاره‌ ملک انجام می‌شود که انتقال دهنده وظیفه دارد مفاصا حساب سازمان را دریافت کند و به انتقال گیرنده تحویل دهد.»

ماده 38 قانون تامین اجتماعی: «هنگام بستن هر گونه قرارداد، انتقال دهنده وظیفه دارد که با پایان یافتن قرارداد، مفاصا حساب را دریافت کند و آن را به انتقال گیرنده تحویل دهد، این عملیات به معنای خاتمه قرارداد انتقال دهنده با بیمه است.»

مفاصا حساب بیمه به صورت یک نامه که با ارائه یک سری مدارک از سوی پیمانکار تهیه می‌شود و در آن فاکتورهای مالی و گزارشاتی ثبت شده که تسویه حساب با بیمه است. تا زمانی که پیمانکار تسویه حساب را به صورت تمام و کمال انجام ندهد این نامه در اختیار پیمانکار خواهد ماند.

روند به این صورت است که یک کارفرما اجرای پروژه خود را به پیمانکار می‌سپارد، پیمانکار عهده‌دار صفر تا صد پروژه می‌شود. در مرحله بعد کارفرمایان اقدام به استخدام نیرو می‌کنند و طبق قوانین و مقررات آنها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده و استخدام می‌کنند. کارفرما مبلغی که بابت بیمه کارگران مورد نیاز است را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. اما درصدی از آن مبلغ را جهت تضمین بیمه کارکنان و تسویه حساب با تامین اجتماعی نزد خود نگه می‌دارد. کارفرما معادل 5 درصد مبلغ قرارداد را نزد خود جهت تضمین کار پیمانکار نزد خود نگه می‌دارد.

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه:

از طرف واگذار کننده کار یا همان کارفرما باید نامه درخواست مفاصا حساب ارائه شود. تاریخ شروع و پایان قرارداد کاری باید در نامه تسویه حساب بیمه اعلام شده باشد. طبق صورت وضعیت هزینه ها باید کل مبلغ کارکرد اعلام شود. در نامه درخواست تسویه حساب بیمه باید نحوه تامین مصالح مشخص شده باشد. برای اشخاص حقوقی، آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی به همراه تغییرات صورت گرفته تهیه شود. مبالغ واریزی جهت اخذ مفاصا حساب برای اینکه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی را اخذ کنید باید مبالغ زیر را به حساب تامین اجتماعی واریز نمایید:

• مجموع ناخالص کارکرد

• همچنین مجموع مبالغ حق بیمه

چه زمانی و در کدام شعبه بیمه جهت دریافت مفاصا حساب اقدام کنیم؟

بعد از خاتمه خدمات پیمانکاری و یا غیرپیمانکاری مجری قرارداد موظف است از شعبه بیمه‌ای که بابت قرارداد از آن کد کارگاه گرفته است، برگه تسویه حساب اخذ نماید. زمان این اقدام بعد از اتمام کامل کار است یعنی وقتی کار به صورت کامل انجام شده است. تعیین میزان بدهی بیمه‌ای درصد بدهی بیمه در قراردادها متفاوت است.

مثلا سپرده بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی ۱۶.۶۷% مبلغ قرارداد است؛ به عنوان مثال اگر قرارداد مجری با کارفرما ۱۰۰ میلیون است ۱۶،۶۷۰،۰۰۰ آن بدهی به بیمه است؛ که باید توسط مجری و یا پیمانکار پرداخت گردد. مجری موظف است پایان هر ماه لیست بیمه ۳۰ درصد نیز ارائه کند؛ بعد از طول مدت قرارداد اگر مجموع لیست‌های حقوق فرضاً ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ گردد مجری باید ۶،۴۷۰،۰۰۰ = ( ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ – ۱۶،۶۷۰،۰۰۰) دیگر به بیمه پرداخت کند تا بتواند برگه مفاصا حساب را بگیرد.

ارائه مفاصا حساب و تصفیه حساب

اتفاق دیگری که در اینجا می‌افتد این است که وقتی مجری (پیمانکار) برگه را دریافت میکند باید به کارفرما ارائه نماید؛ چون کارفرما طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت درصدی را به عنوان سپرده نزد خود نگه داشته است. به عبارت دیگر اخذ مفاصا حساب بر عهده پیمانکار است و باید آن را به کارفرما ارائه دهد.

مشخصات مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

در برگه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی، موارد زیر درج شده است:

• تاریخ و شماره صدور مفاصا حساب

• شماره پرونده پیمانکار سازمان تامین اجتماعی

• ردیف پیمان یا کد کارگاه پیمانکار

• نام کارفرما (دولتی یا خصوصی)

• نام پیمانکار

• موضوع پیمان (پیمانکاری عملیاتی فلان)

• شماره قرارداد کارفرما با پیمانکار و تاریخ انعقاد قرارداد

• مبلغ ناخالص کارکرد پیمان

مراحل دریافت مفاصا حساب مالیاتی

برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی می بایست مراحل زیر را طی کرد:

1. پرداخت اصل بدهی: پرداخت بدهی های معوقه و دریافت رسید

2. ثبت درخواست: درخواست کتبی خود را مبنی بر صدور برگه مالیات قطعی و برگه تشخیص عنوان می کند. برای این منظور لازم است فرم های مالیاتی که شامل تهیه خلاصه پرونده و فرم گواهی موضوع ماده ۲۳۵ ق.م.م می باشد را تکمیل کرد. درخواست بخشودگی مالیاتی نیز در همین درخواست عنوان می شود.

3. بررسی درخواست: پس از ثبت درخواست لازم است منتظر بررسی درخواست ماند. در مرحله بررسی مراحل اداری رسیدگی به پرونده طی می شود و در نهایت اعلام میزان بدهی قطعی شده می باشد. در این مرحله کارشناسان مالیاتی اقدام به تهیه پرونده مالیاتی برای مودی می کنند

4. پرداخت مالیات: پس از مشخص شدن و ابلاغ میزان بدهیو تایید خلاصه وضعیت مالیاتی ، مودی ی بایست اقدام به پرداخت نماید و مطابق با ماده ۲۳۵ قانون مالیات مستقیم گوای مفاصا حساب مالیاتی ظرف پنج روز کاری از زمان پرداخت برای امضا به مسئول مربوطه تحویل می شود. و مسئول مربوطه طی سه روز می بایست برگه مفاصا را به مودی تحویل دهد.