مهندس مهدی میررفیع

مهندس مهدی میررفیع

سید مهدی میررفیع متولد 31 تیرماه 1357 در تهران مشاور و مدرس کسب و کار (Business coach) مربی موفقیت (successful personal trainer) دانش آموخته آکادمی LG از کشور کره جنوبی. دانش آموخته مدرسه بازاریابی امریکا. معاونت سابق امور مشتریان شرکت LG. مشاور برند پوشاک VICHY. مشاور و مدرس بیش از ۵۰ شرکت و موسسه آموزشی: شرکت LG. شرکت سایپا. بانک شهر. سرم سازی رازی. دانشگاه علمی کاربردی گلدیران. شرکت بنادی در امارات متحده عربی. کارگزاری بورس مفید. شرکت تداک. نفت و گاز سرو. شرکت قانون گستر. مرکز آموزش بازرگانی قم. مرکز آموزش بازرگانی کاشان. موسسه علمی پژوهشی آریانا. شرکت آریاناتک. شرکت نوآوران. شرکت تدبیر پرداز. بیمارستان هاشمی نژاد. اتحادیه فرش کاشان. اتحادیه تولید کنندگان عرقیات کاشان

سید مهدی میررفیع؛ سید مهدی میررفیع متولد ۳۱ تیرماه ۱۳۵۷ در تهران مشاور و مدرس کسب و کار (Business coach) مربی موفقیت (successful personal trainer) دانش آموخته آکادمی LG از کشور کره جنوبی. دانش آموخته مدرسه بازاریابی امریکا. معاونت سابق امور مشتریان شرکت LG. مشاور برند پوشاک VICHY. مشاور و مدرس بیش از ۵۰ شرکت و موسسه آموزشی: شرکت LG. شرکت سایپا. بانک شهر. سرم سازی رازی. دانشگاه علمی کاربردی گلدیران. شرکت بنادی در امارات متحده عربی. کارگزاری بورس مفید. شرکت تداک. نفت و گاز سرو. شرکت قانون گستر. مرکز آموزش بازرگانی قم. مرکز آموزش بازرگانی کاشان. موسسه علمی پژوهشی آریانا. شرکت آریاناتک. شرکت نوآوران. شرکت تدبیر پرداز. بیمارستان هاشمی نژاد. اتحادیه فرش کاشان. اتحادیه تولید کنندگان عرقیات کاشان. اتحادیه شرکتهای پخش قم. و …