پایه سنوات چیست و چطور محاسبه می شود؟

پایه سنوات چیست و چطور محاسبه می شود؟

به طور کلی سنوات به دو قسمت است؛ حق سنوات ( پایان خدمت ) و پایه سنوات، که از تدابیر حمایتی قانون گذار برای کارگران گذاشته شده است. دریافت سنوات به نوعی به روحیه کارگران کمک می‌کند و در جهت تسهیل زندگی آن‌ها در نظر گرفته شده است.

پایه سنوات چیست؟

در ابتدای سال 1370 از طرف شورای عالی کار به منظور جبران کمبود حقوق کارگران، تصویب شد تا مبلغی به صورت به اسم پایه سنوات به کارگران و کارمندان مشمول قانون کار تعلق گیرد. این قانون شامل کارگران رسمی و غیر رسمی می‌شود و کارفرمایان نباید تفاوتی قائل شوند.

حق سنوات چیست؟

کسانی که یکسال سابقه کاری داشته باشند، می‌‌توانند در پایان سال یا در هنگام خاتمه کار به عنوان کمک هزینه، حق سنوات را به اندازه پایه حقوق دریافت کنند.

تفاوت حق سنوات با پایه سنوات در چیست؟

تفاوتی که این دو با هم دارند این است که افراد از سال دوم اشتغال به بعد، پایه سنوات را به صورت ماهانه و همراه با حقوق ماهیانه دریافت خواهند کرد و حق سنوات خدمت از روزاول اشتغال تعلق می‌گیرد.

محاسبه پایه سنوات در سال 1399

بر اساس جدولی ارائه شده توسط وزارت کار، سنوات به صورت ماهیانه محاسبه شده و در صورت داشتن یک سال سابقه کار، کارمندان می‌توانند از آن استفاده کنند. در هر سال با توجه به نرخ تورم شورای عالی کار درصدهایی را برای افزایش سنوات اعلام می‌کند؛ سنوات در سا 1399 به شرح زیر محاسبه می‌شود:

(تعداد روزهای کاری ماه×33.333) + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری =حقوق پایه ماهانه در سال دوم

محاسبه پایه سنوات در سال 1400

بر اساس جدولی ارائه شده توسط وزارت کار، سنوات به صورت ماهیانه محاسبه شده و در صورت داشتن یک سال سابقه کار، کارمندان می‌توانند از آن استفاده کنند. در هر سال با توجه به نرخ تورم شورای عالی کار درصدهایی را برای افزایش سنوات اعلام می‌کند؛ سنوات در سا 1400 به شرح زیر محاسبه می‌شود:

(تعداد روزهای کاری ماه×46.666) + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری =حقوق پایه ماهانه در سال دوم

جدول سنوات روزانه

طبق جدول زیر سنوات کارگران محاسبه می‌شود:

سنوات

مواردی در مورد پایه سنوات طبق بخشنامه شورای عالی کار

همانطور که در بالا در رابطه با حق سنوات و در قسمت‌های قبلی همه چیز را در مورد پایه سنوات و حق سنوات و نحوه محاسبه آن‌ها به شما گفتیم. در ادامه به بررسی چند نکته از بخشنامه شورای عالی کار در رابطه با پایه سنوات می‌پردازیم:

1. دانشجویان و دانش آموزانی که مشاغل تابستانی دارند شامل پایه سنوات نمی‌شوند

2. سنوات خدمت (پاداش پایان کار) با پایه‌ی سنوات متفاوت است و طبق ماده 24 کارفرما موظف است معادل آخرین حقوق کارگر را به عنوان پایان کار پرداخت کند.

3. در سال 1399 میزان پایه‌ی سنوات 33333 ریال بوده‌است که به صورت روزانه به حساب کارگران منظور می‌شود و در پایان سال به آنان تقدیم می‌شود.

4. در سال 1400 میزان پایه‌ی سنوات 46666 ریال می‌باشد که به صورت روزانه به حساب کارگران منظور شده و در پایان سال به آنان تقدیم می‌شود.

5. تعویض مدیریا کارفرما ربطی به سنوات ندارد و کارفرمای جدید موظف است سنوات کارگرانی را که یک سال سابقه کار در آن‌جا را دارند بپردازد.

6. به کارگران که سابقه کار کمتر از یکسال دارند نیز با توجه به میزان کارکرد‌شان سنوات تعلق می‌گیرد و برای محاسبه این میزان سنوات باید به تبصره‌هایی که در این زمینه وجود دارند مراجعه کنید.

7. اگر سال 1400 چهارمین سال کار یک کارمند یا کارگر باشد علاوه بر پایه سنوات سال جاری مبلغ سال‌های دیگر نیز به حساب وی به صورت تصاعدی منظور می‌شود.

حرف آخر

به خاطر داشته باشید گریز از پرداخت سنوات جنبه خوبی در پی نخواهد داشت و کارگر می‌تواند برای شکایت به اداره کار مراجعه کرده و طبق روند قانونی سنوات خود را دریافت کند، پایه سنوات بیشتر جنبه انگیزشی برای کارگران دارد و کارفرما با پرداخت به موقع سنوات در بهبود کیفیت کار کارگران شریک خواهد بود؛ یکی دیگر از دلایل پرداخت پایه سنوات ایجاد تمایز در میان کارگران با سابقه و تازه کار می‌باشد.