پروفسور محمود ساعتچی

پروفسور محمود ساعتچی

محمود ساعتچی كه در مهرماه 1383 با مرتبه استادی پایه 28 به خواست خود و به منظور معرفی گسترده تر زمینه ی روانشناسی بهره وری به مدیران سراسر كشور، به افتخار بازنشستگی نائل شده است، كماكان به تدریس در دوره های كارشناسی ارشد و دكترای دانشگاه ها، اشتغال دارد. وی در ســال 1344، درجهء كارشناسی و در سال 1347 درجهء كارشناسی ارشد خود را در رشته علوم اجـتماعی از دانشگاه تهران دریافت كرد؛ طی سال های 1344 تا 1345 بخشی از دورهء خدمت نظام وظیفه را در دانشكدهء پیاده شیراز و بخش دیگر را به عنوان افسر نیروی هوایی در قسمت تستینگ آن نیرو (در تهران) طی كرد.

تاکنون از محمود ساعتچی بیش از ۱۳۰ مقاله علمی، روانشناسی، اجتماعی، انتقادی و… در فصلنامه ها، ماهنامه ها، مجلات هفتگی و روزنامه ها به چاپ رسیده و ۲۰ عنوان کتاب درسیِ دانشگاهی را تألیف، ترجمه و اقتباس و تخلیص نموده است. نمونه هایی از این کتاب ها عبارتند از: مصاحبه استخدامی (چاپ ۲)، اصول روانشناسی (در دو جلد/ چاپ ۱۵)، روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت (چاپ۲)، روانشناسی بهره وری (چاپ ۵)، روانشناسی کار (چاپ ۶)، روانشناسی کاربردی برای مدیران (چاپ ۸)، مشاوره و رواندرمانی (چاپ ۳)، نظریه های مشاوره و رواندرمانی (چاپ ۳)، نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی (چاپ ۳)، اصول و فنون اجرای مصاحبه: استخدامی، ارزشیابی و بالینی، (چاپ ۴)، زمینه روانشناسی (تک جلدی) اثر اتکینسون و هیلگارد ترجمه محمود ساعتچی و دیگران….

سوابق تحصیلات دانشگاهی

۱-لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۴٫

۲-لیسانس نظامی از دانشکده پیاده نظام ارتش (شیراز) در سال ۱۳۴۵٫

۳-فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۷٫

۴- دکترای (Ph.D.) روانشناسی از دانشگاه اله آباد (Allahabad University) هندوستان در سال ۱۳۵۳٫

۵- طی دوره تخصصی راهبردها، فنون و روش های عملی کاربردی روانشناسی در برگزاری دوره های آموزش مدیریت عالی در کالج هنلی (Henly)، انگلستان (لندن) در سال ۱۳۵۷٫