مصوبه افزایش حق مسکن کارگران (سال 1399)

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران (سال 1399)

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران (تصویبنامه هیئت وزیران)

موافقت دولت با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار

هیئت وزیران در جلسه روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، با هدف ارتقاء سطح درآمدی مشمولین قانون کار، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

بر این اساس، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین شد..

متن پیشنهادی کمک‌هزینه مسکن کارگران

نامه شماره ۴۹۰۲۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول رییس‌جمهور

با سلام و احترام

به استحضار می‌رسد بر اساس ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در اجرای قانون مذکور، شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهانه یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ماهانه سه میلییون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال موافقت نموده است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید دو فوریت در هیئت محترم وزیران مطرح شود .

افزایش حق مسکن سال 99