قانون جدید سنوات کارگران ابلاغ شد

قانون جدید سنوات کارگران ابلاغ شد

بالاخره دادنامه ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد .

این دادنامه نحوه محاسبه سنوات را تعیین کرده بود و مقرر کرده است که بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می‌گیرد.


در ادامه دادنامه دیوان‌عدالت اداری را مشاهده نمایید